Οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας : ως σχέσεις συνταγματικά ρυθμισμένες - Τρίτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2000

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Βενιζέλος, Ευάγγελος Β.
 4. Τρίτη έκδοση
 5. Ευάγγελος Βενιζέλος
 6. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2000-12
 7. 229 σελίδες ; 20 εκατοστά
 8. Νέα πολιτική ; 1.
 9. 9603741280
 10. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 217-229)
Οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας
  • Το ζήτημα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας μετατρέπεται πολύ συχνά σε ένα ευρύτερο ζήτημα σχέσεων ανάμεσα σε ό,τι μπορεί να ονομαστεί ελληνικότητα και σε ό,τι μπορεί να ονομαστεί δυτικότητα. Άλλωστε, η ορθοδοξία είναι στοιχείο που διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις άλλες δεκατέσσερις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συσχετίζει με χώρες που ανήκουν μεν στη μεγάλη Ευρώπη, αλλά αφενός μεν βρίσκονται μακριά από τον στενό κύκλο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου δε διήλθαν από την εμπειρία του υπαρκτού σοσιαλισμού και εξακολουθούν να τελούν υπό οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες δύσκολες και ασταθείς, όπως οι χώρες της Βαλκανικής και της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

   Επίκεντρο