1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εκκλησία και κράτος (Έννοια)
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (Έννοια)