1. Πρόσωπο
  2. 1957
  3. Θεσσαλονίκη
Βενιζέλος, Ευάγγελος Β.