1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Σλαβομακεδονική γλώσσα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)