Λαδάς, Παναγιώτης Β.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Αστικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο