Κρεμμυδάς, Βασίλης (1935-2017) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά
    • Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια συνοπτική εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας - και εμμέσως και της κοινωνίας- κατά τους Νέους Χρόνους και τη Σύγχρονη Εποχή, δηλαδή από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα.

      Biblionet