Οικονομική ιστορία -- Ευρώπη -- 16ος-20ος αιώνας

  1. Subject
    1. Οικονομική ιστορία (Concept)
    2. Ευρώπη (Place)
    3. 16ος-20ος αιώνας (Event)