Παπαχρίστου, Θανάσης Κ. [Συγγραφέας]. Οικογενειακό δίκαιο

 1. Work (Individual)
 2. 2014
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο αυτό αντικαθιστά το Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου (α' έκδοση 1997, β' έκδοση 1998, γ' έκδοση 2005). Η αλλαγή του τίτλου σε Οικογενειακό Δίκαιο σηματοδοτεί το καταστάλαγμα των απόψεων του συγγραφέα, που οφείλεται κυρίως στη μακρόχρονη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος. Πράγματι, στις πανεπιστημιακές αίθουσες δοκιμάζονται "εν θερμώ" οι επιστημονικές θέσεις και αποκαλύπτονται τυχόν αστοχίες στην ανάπτυξη της ύλης.
   Στα οκτώ χρόνια που πέρασαν από την τελευταία έκδοση του Εγχειριδίου, το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο συνέχισε τη δυναμική του πορεία. Ιδιαίτερα η νομοθετική καθιέρωση της εκτός γάμου συμβίωσης με την εισαγωγή του "συμφώνου συμβίωσης" επιβεβαίωσε τη διείσδυση της ιδιωτικής αυτονομίας και τη βαθμιαία υποχώρηση του αναγκαστικού χαρακτήρα των σχετικών διατάξεων, γεγονός που συνιστά δομική αλλαγή του οικογενειακού δικαίου.
   Η δυναμική αυτή είχε μια σημαντική παράπλευρη ωφέλεια, δεδομένου ότι τα καινοφανή ζητήματα που αναφύονται αποτελούν αληθινή πρόκληση προς νέους νομικούς να ασχοληθούν με το οικογενειακό δίκαιο, με αποτέλεσμα η βιβλιογραφία του να εμπλουτιστεί με υψηλής ποιότητας πονήματα.
   Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στο φίλο, παλαιό μου φοιτητή και τώρα συνάδελφο, κ. Νίκο Κουμουτζή, που η βοήθειά του στην εκπόνηση του βιβλίου αυτού υπερέβη κατά πολύ την απλή επιμέλεια και επεξετάθη στην ουσία των ζητημάτων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στον ακάματο φίλο Παντελή Ραβδά για την πολύτιμη βοήθεια του στην επεξεργασία του κειμένου και για τις γόνιμες συζητήσεις μας. Ευχαριστίες οφείλονται, επίσης, στην κα Κέλλυ Νεζερίτη για την άψογη επεξεργασία του τελικού κειμένου και τη συμβολή της στην ενημέρωση της νομολογίας του Αρείου Πάγου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Αλεξάνδρα Σάκκουλα και τον κ. Πάνο Σάκκουλα για την υποδοχή του βιβλίου στον εκδοτικό τους οίκο. 

   Πολιτεία