1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
  2. 1986
  3. Ελληνική
    1. Ελλάδα