1. Πρόσωπο
  2. 10 Δεκεμβρίου 1922
  3. 7 Μαρτίου 2017
  4. Κωνσταντίνη
  5. Νίκαια
  6. Γάλλος
Nouschi, Andre