Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. Θεσσαλονίκη
 4. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
 5. Αστικό δίκαιο
Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
  • Η Δέσποινα Κλαβανίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛIA» (1980). Είναι πτυχιούχος με βαθμό «άριστα» του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1984). Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. με βαθμό «άριστα» (1986) και έχει αναγορευτεί διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της ίδιας Σχολής με βαθμό «άριστα» (1991). Εξελέγη και διορίστηκε σε θέση Λέκτορα Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. το 1993 και από το 2010 υπηρετεί ως Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα.

   Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών και κατά τα έτη 1985, 1986, 1996 και 2001 έλαβε υποτροφία του γερμανικού κράτους (D.A.A.D) για τη διεξαγωγή έρευνας στο Ruprecht-Karls-Universität της Χαϊδελβέργης.

   Διδάσκει Αστικό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, έχει διδάξει Κληρονομικό Δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Διετέλεσε δικηγόρος (1987-2012) και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009). 

   Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών φορέων, όπως είναι η Ένωση Αστικολόγων, η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.), η Ένωση Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, η Ελληνική Εταιρία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, η Society of European Contract Law (SECOLA).

   Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις ποικίλων φορέων, μεταξύ των οποίων Δικηγορικοί Σύλλογοι, η Ένωση Αστικολόγων, η Ε.ΝΟ.ΒΕ., η Europäische Rechtsakademie (Ε.R.Α.), το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Mεγάλης Βρετανίας, το Working Party No 2 on Competition and Regulation του ΟΟΣΑ.

   Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Δικαίου των Δικαιοπραξιών, του Ενοχικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου και του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έχει συγγράψει μονογραφίες που επικεντρώνονται  στα ζητήματα της πλάνης, της πώλησης, των πιστωτικών συμβάσεων, της πληρεξουσιότητας και γενικότερα του δικαίου των δικαιοπραξιών, καθώς και μελέτες που κινούνται κυρίως στο πλαίσιο της προβληματικής της προστασίας των δανειστών από καταδολιευτικές απαλλοτριώσεις των οφειλετών τους, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά. Αναφορές στο έργο της υπάρχουν σε πολλές δικαστικές αποφάσεις, μονογραφίες και μελέτες.

   Γλώσσες: Ελληνική (μητρική), γερμανική, αγγλική, γαλλική.

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης