Ποινικό δίκαιο : άρθρα 1-49 ΠΚ, επιτομή γενικού μέρους - Έβδομη έκδοση πλήρως αναθεωρημένη με επιμέλεια των Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι / Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
 4. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ | Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία
 5. Έβδομη έκδοση πλήρως αναθεωρημένη με επιμέλεια των Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι / Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
 6. Ι. Μανωλεδάκης
 7. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005
 8. xiv, 776 σελίδες ; 22 εκατοστά
 9. Εκδόσεις ποινικού δικαίου ; 2.
 10. 9789603019550
 11. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Ποινικό δίκαιο
  • Σε νέα, αναθεωρημένη, έκδοση κυκλοφορεί το βιβλίο "ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ", που πραγματεύεται τα θεμελιώδη ζητήματα του ποινικού δικαίου: την έννοια της πράξης, του αδίκου, της ενοχής , της απόπειρας και της συμμετοχής στο έγκλημα.

   Στο έργο αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος με τη σύγχρονη θεωρία και τη νομολογία των ποινικών μας δικαστηρίων για τα βασικά αυτά θέματα και δίνονται λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την ποινική επιστήμη και πράξη. Το αναλυτικό ευρετήριο στο τέλος του τόμου διευκολύνει τον αναγνώστη στην άμεση πρόσβαση στα θέματα που τον απασχολούν.

   Σάκκουλας Α.Ε.