Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Philosophical perspectives on social cohesion" / Πελεκάνης, Ιάκωβος [Μεταφραστής]