1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Ευελπίδου, Νίκη
    2. Αντωνίου, Βαρβάρα
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015