1. Πρόσωπο
  2. 1960
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
  5. Καθηγητής πανεπιστημίου
  6. Αρχαιολογία και ιστορία - Δημόσιο δίκαιο
  7. Άνδρας
  8. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
    1. 311974 ⟶ Τζαμτζής, Ιωάννης Ε.
Τζαμτζής, Ιωάννης