Τζαμτζής, Ιωάννης Ε.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1960
  4. Αθήνα
  5. Έλληνας
  6. Καθηγητής πανεπιστημίου
  7. Δημόσιο δίκαιο - Αρχαιολογία και ιστορία
  8. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τζαμτζής, Ιωάννης