1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Θρησκεία και κοινωνιολογία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)