Γνωστική ψυχολογία : από την αναπαράσταση της γνώσης στο θυμικό και στη δράση - Αθήνα: Πεδίο, 2011

 1. Έκδοση
 2. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)
 3. Αθήνα: Πεδίο, 2011
 4. 365 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 5. 978-960-940-571-3
 6. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [313]-327) και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Συχνά υποστηρίζεται ότι για να κατανοήσουμε το γνωστικό σύστημα αρκεί να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη, και οι άλλες γνωστικές λειτουργίες. Ωστόσο, το γνωστικό σύστημα έχει δομή και αρχές λειτουργίας που διαπερνούν τις διάφορες γνωστικές λειτουργίες. Επιπλέον, το γνωστικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα συναισθήματα και αυτό-ρυθμιστικές διεργασίες, πράγμα που είναι ιδιαίτερα εμφανές στην εκδήλωση της ανθρώπινης δράσης. Τα θέματα αυτά αποτελούν το αντικείμενο του βιβλίου αυτού, το οποίο αποσκοπεί να προσφέρει μια συνολική θέαση του "ψυχρού" αλλά και του "θερμού" γιγνώσκειν. Συγχρόνως περιλαμβάνει και ασκήσεις που προσφέρουν το έναυσμα για περαιτέρω αναλογισμό και έλεγχο της γνώσης που αποκτά κανείς σε σχέση με τον ανθρώπινο νου, την ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και τη μάθηση, τη λήψη αποφάσεων, τη βούληση, και τη δράση. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ).

   Πολιτεία