Λάχλου, Σοφία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Είναι δρ. Διδακτικής των ξένων γλωσσών και διδάσκει διδακτική μεθοδολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2002. Είναι εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση από το 2004. Έχει εμψυχώσει πολλά σεμινάρια και εργαστήρια για την ανάπτυξη των γλωσσικών και κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων και του πολυγραμματισμού μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων σε πολλες ημερίδες και συνέδρια σε σχολεία και Πανεπιστήμια και στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Εισάγει τη δημιουργική γραφή και τα Μικρά βιβλία στις τάξεις της από το 2011 και από τότε εμψυχώνει εργαστήρια για τη διάδοση των τεχνικών του Τυπογραφίου και των βιβλίων των παιδιών και την προώθηση της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση.

      Το δικό σου Μικρό Βιβλίο