Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. (1935-) [Συγγραφέας]. Γενικές αρχές αστικού δικαίου

  1. Work (Individual)
  2. 1996
  3. Ελληνικά
    • Η συγγραφή ενός εγχειριδίου επί ενός δικαιικού κλάδου είναι μια από τις δυσκολότερες επιστημονικές εργασίες, διότι ο συγγραφέας καλείται να δοκιμασθεί και να ισορροπήσει μεταξύ του παιδαγωγικού και του επιστημονικού χαρακτήρα του εγχειρήματός του. 

      Politeianet