Οι μειονότητες στα μετά-Κομμουνιστικά Βαλκάνια : πολιτικές του κέντρου και μειονοτικές απαντήσεις - Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 1997

 1. Έκδοση
 2. Κοππά, Μαριλένα
 3. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 1997
 4. 214 σελίδες ; 21 εκατοστά
 5. Δοκίμιο : Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ; 12.
 6. 978-960-236-783-0
 7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 199-214)
Οι μειονότητες στα μετά-Κομμουνιστικά Βαλκάνια
  • Το βιβλίο έχει στόχο να αναλύσει το μειονοτικό φαινόμενο στα Βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Μετά από μια ιστορική αναδρομή των σχέσεων μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στην περιοχή, επιχειρείται μια ταξινόμηση των σημερινών επιλογών των πολιτικών κέντρων καθώς και των απαντήσεων / αντιδράσεων των μειονοτήτων. Παρουσιάζονται τέλος μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων που καταδεικνύουν τα πλαίσια των δύσκολων σχέσεων μεταξύ πολιτικού κέντρου και μειονοτήτων στη σύγχρονη βαλκανική πραγματικότητα.

   Πολιτεία