1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μειονότητες (Έννοια)
    2. Βαλκανική Χερσόνησος (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 20ός αιώνας (Γεγονός)