Κοινωνικές πολιτικές στέγασης : η ελληνική υπολειμματική προσέγγιση - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2017

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κουραχάνης, Νικόλαος (1987-)
  4. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
  5. Νίκος Κουραχάνης ; πρόλογος Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2017
  7. 217 σελίδες : πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
  8. 9789600233490
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [155]-171.
εξώφυλλο της έκδοσης