1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κουραχάνης, Νικόλαος (1987-)
  4. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2017
  6. 217 σελίδες : πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
  7. 9789600233490
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [155]-171.
εξώφυλλο της έκδοσης