Περιβαλλοντικές επιστήμες - Αθήνα: Ίων, 2004

  1. Manifestation
  2. Miller, G. Tyler
  3. Παυλόπουλος, Κοσμάς
  4. Αθήνα: Ίων, 2004
  5. 562 σελίδες : εικόνες ; 28 εκατοστά
  6. 9789604115174, 9604115170
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
    • Μέρος Ι. Άνθρωποι και φύση: μια επισκόπηση -- Μέρος ΙΙ. Αρχές και έννοιες -- Μέρος ΙΙΙ. Φυσικοί πόροι: Αέρας, νερό, έδαφος, μέταλλα και απόβλητα -- Μέρος IV. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ακεραιότητας -- Μέρος V. Πηγές ενέργειας -- Επίλογος -- Παραρτήματα -- Πηγές Internet και βιβλιογραφία.