Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. [Συγγραφέας]. Εκκλησιαστικό δίκαιο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2017
 3. Ελληνικά
  • Το νέο αυτό βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, αποτελεί το πλέον πρόσφατο και ολόπλευρα ενημερωμένο επιστημονικό έργο του Εκκλησιαστικού μας Δικαίου, συνδυάζοντας άριστα την πράξη με τη θεωρία.

   Η κλασική θεματική του κλάδου (Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, Θρησκευτική Ελευθερία, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, Περιουσιακό Δίκαιο, Εκκλησιαστικά καθεστώτα της Κρήτης, του Αγίου Όρους και της Δωδεκανήσου), αναλύεται εμπλουτισμένη με μεγάλο αριθμό δικαστικών αποφάσεων αλλά και προσεκτικά επιλεγμένη βιβλιογραφία.

   Το έργο είναι ενημερωμένο με τις πρόσφατες διατάξεις των Ν. 4301/2014 (Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα), 4354/2015, 4356/2015, 4386/2016 και 4386/2016, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταρρύθμιση πληθώρας σημείων της παραδοσιακής ύλης του Εκκλησιαστικού Δικαίου.

   Από την πλευρά του Κανονικού Δικαίου, η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, υπό την πνευματική αιγίδα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου (Κίσσαμος Κρήτης, 19-27 Ιουνίου 2016), παρέσχε νέο νομοκανονικό υλικό, η μελέτη του οποίου από κανένα ενήμερο έργο της παρούσας μορφής δεν θα επιτρεπόταν να αγνοηθεί. 

   Έτσι, το έργο αυτό έχει αφομοιώσει τις ανωτέρω νέες διατάξεις τόσο του Εκκλησιαστικού, όσο και του Κανονικού Δικαίου.

   Υπογραμμίζεται, ότι στην ύλη του βιβλίου ιδιαίτερη έκταση αφιερώθηκε στην παρουσίαση των ιστορικών βυζαντινών και μεταβυζαντινών πηγών του Κανονικού Δικαίου, μετά από παρότρυνση συναδέλφων των Θεολογικών μας Σχολών.

   βιβλιοnet