Στατιστική μεθοδολογία - 2η αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

  1. Έκδοση
  2. Ζαΐρης, Ποσειδών Εμμ.
  3. 2η αναθεωρημένη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2010
  5. 712 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
  6. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
  7. 9789602186923
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [710]-712.
    • Μέρος Α. Περιγραφική στατιστική: Κεφάλαιο 1. Τα στατιστικά στοιχεία και οι μέθοδοι συλλογής τους -- Κεφάλαιο 2. Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων --Κεφάλαιο 3. Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων -- Κεφάλαιο 4. Αριθμοδείκτες -- Μέρος Β. Θεωρία πιθανοτήτων: Κεφάλαιο 5. Έννοια της πιθανότητας -- Κεφάλαιο 6. Διακριτή τυχαία μεταβλητή -- Κεφάλαιο 7. Διακριτές θεωρητικές κατανομές -- Κεφάλαιο 8. Διακριτή τυχαία διμεταβλητή -- Κεφάλαιο 9. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές -- Κεφάλαιο 10. Συνεχείς θεωρητικές κατανομές -- Κεφάλαιο 11. Συνεχείς τυχαία διμεταβλητή -- Μέρος Γ. Επαγωγική στατιστική: Κεφάλαιο 12. Τυχαία δειγματοληψία -- Κεφάλαιο 13. Σημειακή εκτίμηση παραμέτρων -- Κεφάλαιο 14. Κατανομές δειγματοληψίας και αξονικές συναρτήσεις των παραμέτρων -- Κεφάλαιο 15. Εκτίμηση παραμέτρων με διαστήματα εμπιστοσύνης -- Κεφάλαιο 16. Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων -- Κεφάλαιο 17. Ανάλυση διακύμανσης -- Κεφάλαιο 18. Μη παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων -- Κεφάλαιο 19. Απλή γραμμική παλινδρόμηση -- Κεφάλαιο 20. Εισαγωγή στην πολλαπλή παλινδρόμηση -- Παράρτημα: Στατιστικό πακέτο MINITAB -- Ασκήσεις -- Πίνακες -- Ενδεικτική βιβλιογραφία.