1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σταλίκας, Αναστάσιος. | Ρούσση, Πάτζια | Τριλίβα, Σοφία
  4. Έκτη έκδοση
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  6. 451 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. Σημεία αναφοράς
  8. 9789604061419
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο
    • Ψυχομετρική αξιολόγηση: αρχές και αξιώματα, Θέματα δεοντολογίας στην ψυχολογική αξιολόγηση, Συλλογή ψυχομετρικών εργαλείων: Κλινική ψυχολογία, Κοινωνική ψυχολογία, Νοημοσύνη και γνωστικές λειτουργίες, Οργανωτική ψυχολογία, Προσωπικότητα Συμβουλευτική ψυχολογία, Σχολική ψυχολογία, Ταξινομήσεις ψυχομετρικών εργαλείων: Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων σύμφωνα με τον ελληνικό τίτλο, Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων σύμφωνα με τον ξενόγλωσσο τίτλο, Ταξινόμηση ονομάτων Ελλήνων συγγραφέων ή υπευθύνων για τη μετάφραση, προσαρμογή ή στάθμιση, Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων ανάλογα με την ηλιακή ομάδα.