Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα : μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο - Έκτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σταλίκας, Αναστάσιος. | Ρούσση, Πάτζια | Τριλίβα, Σοφία
 4. Έκτη έκδοση
 5. συγγραφή και επιστημονική επιμέλεια Αναστάσιος Σταλίκας, Σοφία Τριλίβα, Πάτζια Ρούσση.
 6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
 7. 451 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Σημεία αναφοράς
 9. 9789604061419
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο
  • Ψυχομετρική αξιολόγηση: αρχές και αξιώματα, Θέματα δεοντολογίας στην ψυχολογική αξιολόγηση, Συλλογή ψυχομετρικών εργαλείων: Κλινική ψυχολογία, Κοινωνική ψυχολογία, Νοημοσύνη και γνωστικές λειτουργίες, Οργανωτική ψυχολογία, Προσωπικότητα Συμβουλευτική ψυχολογία, Σχολική ψυχολογία, Ταξινομήσεις ψυχομετρικών εργαλείων: Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων σύμφωνα με τον ελληνικό τίτλο, Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων σύμφωνα με τον ξενόγλωσσο τίτλο, Ταξινόμηση ονομάτων Ελλήνων συγγραφέων ή υπευθύνων για τη μετάφραση, προσαρμογή ή στάθμιση, Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων ανάλογα με την ηλιακή ομάδα.