Διαδρομή, θεωρία και γλώσσα του διεθνούς δικαίου : "αντικειμενισμός" ή διεθνές κοινό συμφέρον ; - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1997

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ραυτόπουλος, Ευάγγελος
  3. πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Σάκκουλας Αντ. Ν.
  4. 1997