Μητρόπουλος, Σαράντης [Συγγραφέας]. Πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015 [2015]
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο διαπραγματεύεται μια σειρά από σημαντικά μοντέρνα θέματα των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο, και από επιχειρησιακή άποψη αλλά και από τεχνολογική. Από επιχειρησιακή άποψη εξετάζει τον ρόλο τους στις ενδοεπιχειρησιακές και δι-επιχειρησιακές λειτουργίες, τις κύριες εφαρμογές και τα λειτουργικά μοντέλα που πρέπει να ικανοποιούν. Κατόπιν εξετάζονται οι τεχνολογίες που τα επηρεάζουν καθως και η αρχιτεκτονική τους. Εν συνεχεια κάνουμε μία επισκόπιση των βασικών τεχνολογίων που χρησιμοποιούνται στην μερια του πελάτη , όπως HTML5, JSon, CSS και JQuery. Για την αναπτυξη των Πληροφοριακών Συστηματων βασιζόμαστε στη γλώσσα προγραμματισμού Java, εστιάζοντας στην τεχνολογία JSP/Servlets. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα παρουσιάζουμε μοντέρνες τεχνικές διαδικτυακού προγραμματισμού, τα web application frameworks, όπως πχ Struts, Spring, καθώς και την χρήση του Hibernate API για την συνδεση με την βάση δεδομεων. Κατόπιν ασχολούμαστε με την ασφάλεια των διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, διαστασιολογώντας τις κύριες παραμέτρους ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει ο προγραμματιστής υπόψη. Μετά, παρουσιάζουμε τα web services και την σύνθεση μέσω κατάλληλων μοντέλων. H σύνθεση των Web Services είναι προστάδιο των υπηρεσιοστραφών αρχιτεκτονικών, οι οποίες αρχιτεκτονικές οδηγούν την διαλειτουργικότητα των συστηματων των επιχειρήσεων. Παρουσιάζεται εξέχον παραδειγμα υπηρεσιοστραφους αρχιτεκτονικής, το Enterprise Service Bus (ESB). Εξετάζουμε την διείσδυση στα διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα των νέων τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών στο πλάισιο έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Εν κατακλέιδι, συζητάμε την μεθοδολογία αναπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο.

      Κάλλιπος