Ψηφιακό Βιβλίο: Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας

Digital-item
PDF
AMELib
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αρχείο σε μορφή PDF
1.924 KB
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993