Πολιτική στρατηγική για τις κοινωνικές τάξεις : αναλυτικά δοκίμια - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Λύτρας, Ανδρέας Ν.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Ανδρέας Ν. Λύτρας.
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008
 7. 199 σελίδες ; 20 εκατοστά
 8. 9789600221701 (χαρτόδετο)
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [193]-199.
  • Εισαγωγή -- Πρώτο μέρος: 
   Επισκόπηση στην προοπτική μιας σύνθεσης --
   1. Περί εξουσίας και λαϊκής κυριαρχίας --
   2. Το υποκείμενο της κοινωνικής αλλαγής: η εργατική τάξη και η κοινωνική πλειονότητα --
   3. Συσπείρωση και οργάνωση των δυνάμεων: κίνημα ή κόμμα; --
   4. Η δυναμική της οικονομίας: καπιταλισμός, κρατισμός και κολεκτιβισμός --

   Δεύτερο μέρος:
   Δέκα προτάσεις για την κοινωνική αλλαγή και ένας επίκουρος πολιτικός --
   5. Επιλογές από τις κλασικές και τις σύγχρονες στρατηγικές --
   6. Πλαίσια και προτάσεις --
   7. Αντί επιλόγου: ένας νέος πολιτικός --
   Παραρτήματα -- Α.Προοίμιο -- Β. Παράρτημα I -- Γ. Παράρτημα II --
   Βιβλιογραφία.