1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική πρόνοια (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)