Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Λυδάκη Άννα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. ΄Αννα Λυδάκη.
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001
 7. 298 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. Δοκίμια
 9. 960033028X (χαρτόδετο)
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [275]-298.
εξώφυλλο της έκδοσης
  • Μέρος πρώτο. Η κοινωνική έρευνα -- 1. Θεματική προσέγγιση -- 2. Στους αντίποδες της Νευτώνειας Επιστήμης -- 3. Οι επιδράσεις στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών -- 4. Το πρόβλημα της εγκυρότητας στις ποιοτικές μεθόδους -- 5. Το αίτημα της εποπτείας -- Μέρος δεύτερο. Οι πρώτες επιτόπιες μελέτες η Λαογραφία -- 1. Στις απαρχές. Οι πρώτες επιτόπιες μελέτες -- 2. Η λαογραφία ως μία συνολική επιστήμη -- Μέρος τρίτο. Το πέρασμα στην πράξη -- 1. Η επιτόπια έρευνα -- 2. Η συμμετοχική παρατήρηση -- 3. Ο ερευνητής και η επιλογή του πεδίου έρευνας -- 4. Στο χωροχρόνου του άλλου -- 5. Η αναγνώριση και η κατανόηση του άλλου -- 6. Ο απαθανατισμός και η καταγραφή των δεδομένων -- Επίλογος --Σημειώσεις -- Βιβλιογραφία