1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μεσόγειος, Περιοχή της (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)