1. Πρόσωπο
  2. Οκτώβριος 1944
  3. Αθήνα
  4. Έλληνες
    1. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών