Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2011

 1. Manifestation
 2. Babbie, Earl R. (1938-)
 3. Βογιατζής, Γιάννης
 4. Ζαφειρόπουλος, Κώστας
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2011
 7. 807 σελίδες : πίνακες, σχήματα. ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602187500
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [791]-807) και γλωσσάρι.
εξώφυλλο της έκδοσης
  • Σημείωμα του συγγραφέα -- Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση -- Κεφάλαιο 1. Βασικές Αρχές -- Κεφάλαιο 2. Έρευνα και θεωρία -- Κεφάλαιο 3. Δόμηση ενός ερευνητικού προγράμματος -- Κεφάλαιο 4. Κοινωνική μέτρηση -- Κεφάλαιο 5. Σύνθετα μέτρα -- Κεφάλαιο 6. Δειγματοληψία -- Κεφάλαιο 7. Κοινωνικά πειράματα -- Κεφάλαιο 8. Δειγματοληπτική έρευνα -- Κεφάλαιο 9. Έρευνα πεδίου -- Κεφάλαιο 10. Μη αντιδραστικές μέθοδοι -- Κεφάλαιο 11. Έρευνα αξιολόγησης -- Κεφάλαιο 12. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων -- Κεφάλαιο 13. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων -- Κεφάλαιο 14. Βιβλιογραφία κοινωνικής έρευνας -- Κεφάλαιο 15. Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής -- Παράρτημα Α. Τυχαίοι αριθμοί -- Γλωσσάρι -- Βιβλιογραφία.