1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Έλληνες (Έννοια)
    2. Ήπειρος (Ελλάδα και Αλβανία) (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Εθνοτική ταυτότητα (Έννοια)