Εθνοτικές ομάδες -- Βαλκανική Χερσόνησος

  1. Subject
    1. Εθνοτικές ομάδες (Concept)
    2. Βαλκανική Χερσόνησος (Place)