1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μουσική (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 19ος αιώνας (Γεγονός)
    4. Ιστορία και κριτική (Έννοια)