1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνικοποίηση (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Έννοια)
    3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Γεωγραφικό Όνομα)