Εκπαίδευση, Δίγλωσση -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής