1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ρομαντισμός στη μουσική (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)