Αθηναγόρας I, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1886-1972)

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
1886
1972
Wikipedia