1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Δανιηλίδου, Νατρίσα Θ.
 4. 2η έκδοση
 5. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016
 6. 372 σελίδες ; 21 εκ.
 7. 9789605990763
  • Το βιβλιο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και εν γένει μελετητές της Ρωσικής Γλώσσας και στοχεύει να διευκολύνει στη συστηματοποιημένη οργάνωση των γνώσεων τους – των ήδη κεκτημένων αλλά και όσων περαιτέρω αναζητούν – σχετικά με τα ρήματα. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται με λεπτομερείς επεξηγήσεις οι πίνακες με τις παραγωγικές τάξεις και τις μη παραγωγικές ομάδες σύμφωνα με τις οποίες κλίνονται τα ρήματα (ομάδες, κατηγορίες και υποκατηγορίες), τις εξαιρέσεις κάθε τάξης και ομάδας και τους κανόνες κλίσης στον παρελθόντα χρόνο, που είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί. Στο δεύτερο υπάρχουν τα ζεύγη ρημάτων Ασυντέλεστης-Συντελεσμένης Όψης με την ένδειξη της τάξης ή της ομάδας στην οποία ανήκει έκαστο ρήμα. Εφόσον οι παραγωγικές τάξεις εμπλουτίζονται συνεχώς, διότι εκ των πραγμάτων δημιουργούνται νέα ρήματα, π.χ. το «πληκτρολογώ» εντάχθηκε στο ρωσικό λεξιλόγιο με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικά έγκριτα κλασικά αλλά και πιο πρόσφατα Λεξικά Ρωσικής Γλώσσας.

   www.ianos.gr