Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς : I.F.R.S. αναλυτική παρουσίαση - Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη. - Αθήνα: Grant Thornton, 2016

  1. Έκδοση
  2. Μπασκόζος, Γιάννης Ν.
  3. Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη
  4. Αθήνα: Grant Thornton, 2016
  5. 1150 σελίδες : πίνακες
  6. 9786188263604