Κωστόπουλος, Τρύφωνας Ι. [Συγγραφέας]. Τοπική δημοκρατία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2014
  3. Ελληνικά
    • Κάθε τι το μικρό είναι μόνιμος εχθρός του κέρδους και των όπου γης κεφαλαιοκρατών. Το κυνήγι του κέρδους έχει ως αποτέλεσμα η αστική τάξη από συστάσεώς της να φωλιάζει παντού, να συνάπτει παντού σχέσεις θυσιάζοντας οτιδήποτε μικρό στο βωμό του μέγιστου κέρδους. Αυτό δείχνουν οι συχνές καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Όλα τα μικρά πρέπει να κατεδαφιστούν. Τα πάντα οφείλουν να προσαρμοστούν στο γενικό αίτημα για μέγιστο κέρδος. Η παγκόσμια οικονομική ζωή πρέπει να προσαρμοστεί στα πρότυπα της μεγάλης επιχείρησης. Οι μικρές κοινότητες δεν είναι πλέον "αποδοτικές" και χρήσιμες για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού πρέπει να καταργηθούν και στη θέση τους να δημιουργηθούν μεγάλοι δήμοι, οι οποίοι είναι "χρήσιμοι" για τις ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Τα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους, οι νομοί και οι περιφέρειες στο όνομα του κέρδους πρέπει, είτε να καταργηθούν, είτε να περιοριστούν στον ελάχιστο βαθμό. Η τάση αυτή είναι κυρίαρχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος των κρατικών δαπανών. Για παράδειγμα, στη Δανία η τοπική αυτοδιοίκηση δαπανά το 37,6% του ΑΕΠ και το 64,3% των δημοσίων δαπανών, κατέχοντας τον υψηλότερο βαθμό οικονομικής αποκέντρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακριβώς στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση δαπανά μόλις το 2,8% του ΑΕΠ και συγκεντρώνει το 5,6% των δημοσίων δαπανών, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο αυτό συγκεντρώνονται όλα τα άνθη του κακού για την Ελλάδα και την κακοδαιμονία της. Ο συγκεντρωτισμός ενός υδροκέφαλου κράτος με προμετωπίδα τα Υπουργεία, αναπαράγει ένα σάπιο σύστημα πελατειακών σχέσεων, οικονομικών σκανδάλων, διαφθοράς και φθοράς συνειδήσεων. Οι διοικούντες φρόντισαν να μην υπάρχει Λαϊκή συμμετοχή και αυτοδιοικητικός έλεγχος στις δημόσιες δαπάνες και όλα να γίνονται εν κρύπτω και παραβύστω. Αποτέλεσμα η χώρα να πέσει στα βράχια. Οι κυβερνώντες δυστυχώς μέχρι σήμερα, συνεχίζουν όπως παλιά.

      Ιανός