1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2007
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να συμπεριλάβει σε μια ενιαία παιδαγωγική μορφή, τα θέματα που απασχολούν τις διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων εις ό,τι αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων, υλικών και οικονομικών πόρων. Επιχειρεί έτσι, να παρουσιάσει μια σειρά θεμάτων που αφορούν την οικονομική και διοικητική επιστήμη στο εφαρμοσμένο τους πεδίο, αναλύοντας τα, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και ροών διαδικασιών. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση βοηθά στη πρόσληψη βιωματικού τύπου γνώση, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαίο τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα διοικητικά στελέχη του χώρου του Συστήματος Υγείας.

      Βιβλιονέτ