1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δημόσια διοίκηση (Έννοια)
    2. Διαχείριση πόρων πληροφόρησης (Έννοια)