1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαδοπούλου, Δέσποινα (1964-)
  4. Αποστολοπούλου, Μαρία
  5. Αθήνα: Τόπος, 2012
  6. 365 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. 9789604990498 (χαρτόδετο)
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [347]-365.
εξώφυλλο της έκδοσης
    • Μέρος I: Εισαγωγή -- Μέρος II: Γενεολογία του κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικές και κοινωνιολογικές θεωρίες που γέννησαν την έννοια του αποκλεισμού -- Κεφάλαιο 1: Η λεξιλογική κατασκευή και η καταγωγή της έννοιας του αποκλεισμού -- Κεφάλαιο 2: Η ευρωπαϊκή κλασική κοινωνιολογία -- Κεφάλαιο 3: Η αμερικάνικη κοινωνιολογία της παρέκκλισης -- Κεφάλαιο 4: Η σύγχρονη κοινωνιολογία του αποκλεισμού -- Μέρος III: Η κοινωνική κατασκευή του αποκλεισμού: η διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού -- Κεφάλαιο 5: Ο ρόλος του κοινωνικού δεσμού στις διαδικασίες ενσωμάτωσης και αποκλεισμού -- Κεφάλαιο 6: Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας -- Κεφάλαιο 7: Οι διαδικασίες αποκλεισμού και ενσωμάτωσης των μεταναστών ως παράδειγμα συσσώρευσης κοινωνικών μειονεκτημάτων και ο ρόλος του οργανικού δεσμού -- Μέρος IV: Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνικός αποκλεισμός -- Κεφάλαιο 8: Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνικά αγαθά: η παραδοσιακή ασπίδα για την καταπολέμηση τουκοινωνικού αποκλεισμού -- Κεφάλαιο 9: Η μη συμμετοχή στους θεσμούς και η αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά -- Κεφάλαιο 10: Η συρρίκνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως αιτία αποκλεισμού και διάρρηξης του κοινωνικού δεσμού -- Μέρος V: Η πολιτική κατασκευή του αποκλεισμού -- Κεφάλαιο 11: Η πολιτική χρήση του αποκλεισμού -- Κεφάλαιο 12: Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές -- Κεφάλαιο 13: Οι εθνικές πολιτικές απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων -- Κεφάλαιο 14: Οι κυριότερες πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση του αποκλεισμού στην Ελλάδα και η αποτίμησή τους -- Σκέψεις για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ενσωμάτωση σήμερα -- Βιβλιογραφία.