Γερμπανά, Ειρήνη [Συγγραφέας]. Επικοινωνιακές διαταραχές στα παιδιά

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Αφορµή για τη σύλληψη και υλοποίηση αυτού του σύντοµου οδηγού σχετικά µε τις Επικοινωνιακές Διαταραχές σε παιδιά υπήρξε η έλλειψη ενός εγχειριδίου που να συνοψίζει δεδοµένα σχετικά µε τις ποικίλες διαταραχές λόγου και οµιλίας, τις αρχές αξιολόγησης αλλά και τις θεραπευτικές προτάσεις. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σε όσους ασχολούνται µε  ή επιθυµούν να βοηθήσουν παιδιά µε επικοινωνιακές διαταραχές. Σε αυτό το εγχειρίδιο τονίζονται και τα λάθη των γονέων όσον αφορά στον χειρισµό των δυσκολιών των παιδιών τους, µε σκοπό τον προβληµατισµό των γονέων και την αναζήτηση βοήθειας µε σωστό τρόπο. Οι θεραπευτικές προτάσεις περιγράφονται µε απλό τρόπο ώστε και οι ίδιοι οι γονείς να µπορέσουν να τις εφαρµόσουν.

      [Πρόλογος βιβλίου]